HIPOREHABILITACE - Léčba pomocí koně

"Člověk a kůň se navzájem prolnou, že je těžké určit, kdo koho ovlivňuje." J. W. Goethe

Pro svou závěrečnou práci jsem si vybrala téma léčebného působení koně na člověka hlavně z toho důvodu, že se o koně zajímám od dětství, často s nimi trávím svůj volný čas, aktivně jezdím, a také trénuji děti i dospělé, kteří mají zájem naučit se na koni jezdit.

Brzy jsem si při své praxi všimla, jak jsou děti uvolněné a otevřené ke všemu, co jim koně nabízí, ať se to týká péče o ně nebo samotného ježdění, kdy je vidět, jak jsou šťastné a spokojené a i na koních sleduji, jak na děti dávají pozor a vychází jim vstříc.

U dospělých zase často pozoruji, že si na jízdárnu přinášejí spoustu starostí a nahromaděných emocí a tak se je na začátku hodiny snažím uvolnit cvičením přímo v kroku na koňském hřbetě a hlazením koně na krku, plecích i zádi. Toto cvičení je k velkému užitku jak lidí, tak koní. Lidé se postupně celkově uvolňují, směřují pozornost na koordinaci svých pohybů a také si uvědomují, že mají pod sebou citlivého živého tvora. A pro koně, kteří jsou velice citliví a vnímaví k lidským náladám, je práce s uvolněným člověkem daleko snazší. Zablokovaní nebo navztekaní lidé je velice energeticky vyčerpávají a svým někdy bezohledným chováním občas trápí nebo rozčilují. Při tréninku se snažím, aby všichni podávali co nejlepší výkon podle svých možností a dovedností, ale zároveň se snažím vytvářet na jízdárně pohodovou atmosféru a dobrou náladu. Největší odměnou je pro mě spokojený kůň i člověk, který je sice po ježdění unavený, ale usmívá se a těší se na příští lekci.

Ráda bych se dozvěděla mnohem více o tom, co všechno se při procesu vzájemné interakce mezi člověkem a koněm děje, k čemu tam z psychologického hlediska dochází a jak to jedince ovlivňuje. A co teprve, jestliže je působení koně na člověka používáno při léčbě handicapovaných osob nebo osob s poruchou chování? Je možné u nich tímto způsobem léčby změnit něco k lepšímu? A jak toho dosáhnout? Jelikož mám ekonomické vzdělání, cítím velkou potřebu rozšířit si vědomosti v oblasti psychologie, psychoterapie a hipoterapie. O to se snažím jak na Pražské psychoterapeutické fakultě, tak v Psychiatrické léčebně Bohnice, kam docházím jako dobrovolník do hiporehabilitačního střediska. Tato práce mne velice zaujala a ráda bych se časem věnovala naplno oboru Léčebně pedagogicko-psychologické ježdění (viz dále v textu).

Vlivem civilizace se člověk stále více odcizuje přírodě a má stále méně vazeb a podnětů přímo z přírody. Těmito vazbami však byl významně ovlivňován během celého svého vývoje. Odborníci si dnes v mnohem širších souvislostech uvědomují, že pro psychický a sociální vývoj každého jedince jsou tyto vazby v dnešní přetechnizované době velmi významné a potřebné. Důkazem je rostoucí význam terapií pomocí zvířat v současné době. Vzájemnou interakcí "člověk - zvíře" se zabývá stále více teoretických i klinických odborníků.

Celou práci si můžete stáhnout kliknutím na tento odkaz.

REFIT © 2021 www.refit.cz | články | obchod | škola | kurzy